top of page

TRAINING 
FÍSIC I ACTORAL

Training actoral.001.jpeg

TRAINING FÍSIC 

Aquelles i aquells alumnes que desitgin tenir una base tècnica més intensa i especialitzada, poden complementar els tallers amb aquesta activitat. També és ideal pel perfil d’alumne que no vol participar en cap muntatge i només vol treballar tècnicament.

PROVA DE NIVELL: No

GÈNERE: Training (diverses disciplines.)

EDATS: A partir de 14 anys

HORARI: Dilluns 20:30 a 22:30h. (Dues hores)

LLOC D'ASSAIG: L'Alternativa

MATRÍCULA: 40€

PREU MENSUAL: Segons tarifes

GRUP: Sense limitació

PROFESSORS: Diversos (especialistes en cada àrea.)

DURADA CURS:  Setembre 21 - juny 22

INICI DEL CURS: Setembre 21

REUNIÓ INFORMATIVA: 10/09/21 - 21h - L'Alternativa

PROGRAMACIÓ:  No hi ha presentació de final de curs.

OBJECTIUS: 

  • Training físic.

  • Control corporal.

  • Teatre gestual i de text.

  • Construcció de personatge.

  • Control del text, locució i dicció, organicitat.

  • Monogràfics especialitzats.

bottom of page