top of page

Tarifes / Preus

Matrícula 40€

  • En tots els casos la matrícula té un import de 40€ per curs.

  • En cas de que hi hagi alumnes d'una mateixa família, la matrícula és un únic import de 40€ per tots els membres.

Tarifes curs 22/23 a L'Alternativa

Copia de Copia de Tarifes curs 19_20 2_e

Descomptes 

familiars

Copia de Tarifes curs 19_20 2.jpg

Cant particular

10€ per 30'. (sense matrícula)

15€ per 45'. (sense matrícula)

20€ per 60'. (sense matrícula)

* Les classes de cant particulars no computen amb aquestes tarifes.

* En cas de confinament es continuaran les sessions de forma telemàtica a través de l'aplicació Zoom. Si una família o alumne decideix no continuar amb aquest format, s'aturarà el cobrament de les quotes mensuals, amb la possibilitat de reincorporar-se al reprendre el curs presencial.

bottom of page