INSCRIPCIÓ CURS 20/21
La inscripció és només un formulari per recollir les teves dades, i no et compromet amb l'escola. La matrícula es farà efectiva només, un cop realitzat el pagament de la quota.
Indica en quin taller o tallers estàs interessada o interessat:
arrow&v

NOMÉS PELS ALUMNES DELS TALLERS DE L'INSTITUT FERRAN CASABLANCAS

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals, i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informem que les dades personals recollides en aquest formulari, s'incorporaran al la base de dades de Reserves, el responsable del qual és Teatre d'Insomni (Carles de la Rosa Matas, amb DNI 34750079T). Les vostres dades es tractaran amb l'única finalitat d'informar-vos de les activitats de l'escola, o de qualsevol informació necessària per als alumnes. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d'adjuntar una fotocòpia del vostre DNI a: teatredinsomni@gmail.com Acceptar per continuar amb la reserva.

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle

C/. Marià Aguiló, 22 - Sabadell - Tel. 622 22 68 95

© 2017 by TEATRE D'INSOMNI.  Proudly created with Wix.com