top of page
insti.jpg

Des del curs 1991-1992

La vinculació amb l'Institut Ferran Casablancas començà 30 anys enrere, quan l'AMPA del Centre va entrar en contacte amb nosaltres, preocupats pel buit d'activitats extraescolars que hi havia en aquell moment a l'institut. Vam arribar a un acord i ens van confiar el projecte d'iniciar un taller d'ARTS ESCÈNIQUES. El que cap de nosaltres podia preveure, és que l'activitat quedaria tant consolidada, que es prolongaria en el temps al llarg de més de dues dècades. Des d'aquell primer curs, i encara en l'actualitat, en Carles de la Rosa és el responsable i director artístic del Taller.

Ja des de la primera edició es va decidir que l'eina pedagògica més potent, donada la seva transversabilitat, i l'elevat nombre d'alumnes participants, seria el TEATRE MUSICAL. 

Teatre d'insomni gestiona i produeix el Taller a nivell artístic, dotant-lo del millor professorat possible, dels materials dramatúrgics i musicals més adients (la majoria d'espectacles s'han adaptat a partir de les produccions originals, creant versions en català inèdites a Catalunya), de la infraestructura escenogràfica i tècnica (amb un nivell de producció que ens singularitza en el sector), i també fent-se càrrec de la difusió i la gestió econòmica.

Sempre amb l'objectiu d'escapar del clixé de teatre escolar, hem embarcat curs rera curs, als participants dels tallers, en projectes de gran envergadura, que cerquen la superació individual i col·lectiva, a tots els nivells. I afortunadament sempre hem assolit resultats molt més que satisfactoris. Malgrat tot, sense l'entusiasme dels nostres alumnes, no seria possible.

taller.jpg

ACTUALMENT TENIM 

LES SEGÜENTS SECCIONS...

 

TALLERS A L'INSTITUT FERRAN CASABLANCAS

  • TALLER JúNIOR: Adreçat a alumnes de 1r, 2n i 3r de la ESO. Es realitzarà un treball en profunditat d'iniciació a les tècniques de teatre de text i musical. Realitzarem també un treball molt acurat d'inculcació d'hàbits saludables de disciplina de grup i organització. (El tall d'edat és orientatiu. S'esdudiarà cada cas en particular).

 

  • TALLER DE MUSICAL: Adreçat als alumnes de 3r i 4t de la ESO i de 1r i 2n de Batxillerat. Tindrem espai per treballar un espectacle en tota la seva extensió. Aprenentatge totalment transversal a nivell de les 3 disciplines bàsiques: INTERPRETACIÓ, CANT i DANSA. El treball cercarà  la màxima organicicitat en la pràctica de les tres.

* Les alumnes i els alumnes d'altres centres que estiguin interessades o ineressats, en participar en els tallers, poden sol·licitar formar-ne part, sempre que quedin places lliures. L'únic requisit és fer-se soci de l'AMPA del Centre. ​

ampa.jpg

Coneixes la seva web? No? Clica aquí...

bottom of page