top of page
2 Els miserables.jpg

Els Miserables - curs 1996/97

Taller de Teatre Institut Ferran Casablancas

ABRIL 1997 - SALA D'ACTES DEL CENTRE

DIRECCIÓ VOCAL: Gemma de la Rosa / DIRECCIÓ MUSICAL: Ivan Capillas / DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAMATÚRGIA: Carles de la Rosa

bottom of page