Dissenys escènics

DSC_0079.jpg

T'agrada els disseny de vestuari, d'escenografia, el maquillatge i la perruqueria, el disseny gràfic? La comunicació, la promoció?

Doncs quest és el teu espai.

Podràs col·laborar en la preparació de tots els materials necessaris.

PROVA DE NIVELL: No

GÈNERE: Disseny (diverses àrees.)

EDATS: A partir de 14 anys

HORARI PROPOSAT: Es treballarà a partir de les necessitats de cada taller. Les reunions i les sessions de treball es convocaran segons agenda dels participants

LLOC D'ASSAIG: Estruch / L'Alternativa

MATRÍCULA: 40€

PREU MENSUAL: Segons tarifes

GRUP: Sense limitació

PROFESSORS: Diversos (especialistes en cada àrea.)

DURADA CURS: Indeterminat, cada alumne pot implicar-se en els tallers que desitgi. L'únic requisit és participi en un sol projecte cada vegada, per no saturar a l'alumne. És possible anar encadenant treballs, sempre que es deixi un temps prudencial de descans entre ells. El sistema esponjat de programació de tallers garanteix possibilitat de pràctiques tots els mesos de l'any. En petit format a L'Alternativa, o en mig gran format a l'Institut Ferran Casablancas.

INICI DEL CURS: Segons projecte escollit.

REUNIÓ INFORMATIVA: Data encara no confirmada.

PROGRAMACIÓ:  Segons el calendari dels tallers.

OBJECTIUS: 

  • Treball dramatúrgic per arribar a generar els dissenys. Es prepararan cursos monogràfics amb especialistes en caada àrea.

  • Reunions formatives i informatives per desenvolupar els projectes.

  • Pràctiques i proves.

  • Assitència als assajos per extreure conclusions de les necessitats.

  • Preparació i construcció.

  • Muntatge i participació en el procés de funcions.

Accedir a tarifes