Dissenys escènics

T'agrada els disseny de vestuari, d'escenografia, el maquillatge i la perruqueria, el disseny gràfic? La comunicació, la promoció?

Doncs quest és el teu espai.

Podràs col·laborar en la preparació de tots els materials necessaris.

PROVA DE NIVELL: No.

GÈNERE: Disseny. (diverses àrees.)

EDATS: A partir de 14 anys.

HORARI PROPOSAT: Es treballarà a partir de les necessitats de cada taller. Les reunions i les sessions de treball es convocaran segons agenda dels participants.

LLOC D'ASSAIG: Estruch / L'Alternativa.

PREU: 300€ l'any. (+ 40€ de matrícula)

GRUP:16 PERSONES.

PROFESSORS: (especialistes en cada àrea.)

DURADA CURS: 9 mesos. 

INICI DEL CURS: Per determinar.

REUNIÓ: Per determinar.

  • La presentació en públic es realitzarà el segons el calendari dels tallers.

OBJECTIUS: 

  • Treball dramatúrgic per arribar a generar els dissenys. Es prepararan cursos monogràfics amb especialistes en caada àrea.

  • Reunions formatives i informatives per desenvolupar els projectes.

  • Pràctiques i proves.

  • Assitència als assajos per extreure conclusions de les necessitats.

  • Preparació i construcció.

  • Muntatge i participació en el procés de funcions.

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle

C/. Marià Aguiló, 22 - Sabadell - Tel. 622 22 68 95

© 2017 by TEATRE D'INSOMNI.  Proudly created with Wix.com