top of page
L'Alternativa_logo_gran_sense_sofà_teatr

TALLERS A L'ALTERNATIVA

  • TALLER DE CURS COMPLERT INFANTIL I JUVENIL: Adreçat als alumnes de la ESO. Es realitzarà un treball en profunditat d'iniciació a les tècniques de teatre de text i musical. Realitzarem també un treball molt acurat d'inculcació d'hàbits saludables de disciplina de grup i organització. Tindrem espai per treballar un espectacle en tota la seva extensió. Aprenentatge totalment transversal a nivell de les 3 disciplines bàsiques: INTERPRETACIÓ, CANT i DANSA. El treball cercarà  la màxima organicicitat en la pràctica de les tres.

  • TALLER ADULT: Adreçat a alumnes a partir de 18 anys. Es treballarà sobre el gènere del teatre musical. Tindrem espai per treballar un espectacle en tota la seva extensió. Aprenentatge totalment transversal a nivell de les 3 disciplines bàsiques: INTERPRETACIÓ, CANT i DANSA. El treball cercarà la màxima organicicitat en la pràctica de les tres. Aquest curs tindrem especial cura en el disseny de personatges i les coreografies. El curs no es planteja segons l'estructura d'un curs escolar. 

  • TALLERS TRIMESTRALS: Cursos de curta durada, màxim un trimestre, que treballaran de forma monográfica textos o repertoris amb l'objectiu de ser presentats en públic, en una mostra programada a l'Alternativa.

  • INSOMNI FACTORY: Adreçada als alumnes que superen un procés de selecció,  i que donada la seva qualitat artística, es considera que estan preparats per presentar un espectacle a nivell amateur/professional, fora de l'àmbit escolar. El curs 2012/2013, es crea la primera companyia emergent, que aconsegueix ser programada en una sala externa (Ateneu de Castellar del Vallès) durant un mes. El projecte també es presentarà a mostres i concursos, o farà una petita gira pel territori català.

bottom of page