Miscel·lània de 29 anys d'espectacles

En aquest apartat trobareu diversos programes de ma dels espectacles presentats al llarg dels 29 cursos.