top of page

Tarifes Ferran Casablancas

350€  anuals.
Si ho desitjeu podeu parar amb administració per convertir-ho en quotes mensuals.

Modalitats de pagament

  • En efectiu

  • Amb tarja

  • Per transferència o ingrés al següents números de compte:

ES09 0081 0195 7700 01522159

* En cas de fer pagament per ingrés o transferència, no oblideu identificar-lo:

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE i TALLER AL QUE PERTANY.

Alguns aclariments

  • Per poder assistir a classe, 

  • Optar a les audicions

  • Participar a les mostres... cal estar al dia amb els pagaments

bottom of page