Tarifes Ferran Casablancas

MODALITAT COVID
Tenim una opció de pagament adaptada a la situació actual:

FÓRMULA:
8 quotes mensuals de 35€ d' octubre  2021 a maig 20221 pagament de 20€  el darrer mes.
En cas de confinament es continuaran les sessions de forma telemàtica, a través de l'aplicació Zoom. Si una família o alumne decideix no continuar amb aquest format, s'aturarà el cobrament de les quotes, amb la possibilitat de reincorporar-se al reprendre el curs presencial.

Modalitats de pagament

  • En efectiu

  • Amb tarja

  • Per transferència o ingrés al següents números de compte:

ES09 0081 0195 7700 01522159

* En cas de fer pagament per ingrés o transferència, no oblideu identificar-lo:

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE i TALLER AL QUE PERTANY.

Alguns aclariments

  • Per poder assistir a classe, 

  • Optar a les audicions

  • Participar a les mostres... cal estar al dia amb els pagaments