Musical avançat adult

Adreçat a alumnes adults que cerquen un grup amb un nivell alt de cant i interpretació. La proposta és treballar sobre el muntatge d'una versió teatralitzada, musical, inèdita, basada en la coneguda pel·lícula.

L'espectacle que es treballarà és:

P.S. I love you:

Partint del guió i la banda sonora original, hem creat una versió pensada per escenaris de petit format. Seguint el mateix argument, la versió musical treballa i aprofondeix en l'emotivitat d'una història, que malgrat el seus tints de comèdia romàntica, treballa el sentiment de pèrdua. Ens parla de la mort des de dos punts de vista: la ressingnació del que marxa, que estima de forma tan profunda a la seva parella, que intenta acompanyar-la, més enllà del dol i de la mort. I de com el que es queda s'ha d'enfrontar a recomposar el seu univers sol.

 

PROVA DE NIVELL:

GÈNERE: Teatre musical

IDIOMA: Català

EDATS: A partir de 18 anys, sense límit

HORARI PROPOSAT: Dimecres de les 19h a les 22h.

LLOC D'ASSAIG: L'Alternativa.

DEDICACIÓ SETMANAL: 3h

MATRÍCULA: 40€ 

PREU: Segons tarifes

 

GRUP: MÀXIM 8 PERSONES

TREBALL: Col.lectiu i individual de cant i interpretació. (horaris no ordinaris, pactats.)

PROFESSORS: 3 (interpretació i training, cant i dansa.)

DURADA CURS: PROCÉS DE 6 MESOS. Del 07/21 al 12/21

PROVES DE NIVELL: Maig 2021

LLIURAMENT DE MATERIALS: Maig 2021

DEDICACIÓ SETMANAL AUDICIÓ:  1 hora

PREU: Segons tarifes

PREPARACIÓ AUDICIONSMaig-juny 2021

AUDICIONS: Juny 2021

LLIURAMENT REPARTIMENTSJuny 2021

INICI DEL CURS: Divendres 2 de juliol del 2021

PRESENTACIÓ: La presentació en públic es realitzarà el desembre del 2021, programant un mes de funcions a L'Alternativa.

OBJECTIUS: 

  • Dissenyat especialment per a aquells alumnes que ja disposen d'un nivell de cant avançat, precisen de reptes més complexes, i tenen ganes d'investigar i realitzar un treball amb molta més profunditat.

  • Treballarem amb exercicis per elaborar un training preparatori que permeti trobar, reconèixer i allotjar l'energia que precisa l'espectacle, i que aportin les eines tècniques necessàries.

  • Treballarem la creació i construcció de personatge amb profunditat.

  • Treballarem la construcció de situacions escèniques, a partir del feedback creatiu entre l'actor i el director. Aprendrem a aportar propostes constructives i productives.

  • Es realitzarà un treball per assolir la màxima organicitat amb el text.