Tarifes / Preus

Matrícula 40€

 • En tots els casos la matrícula té un import de 40€ per curs.

 • En cas de que hi hagi alumnes d'una mateixa família, la matrícula és un únic import de 40€ per tots els membres.

Tarifes curs 20/21 a L'Alternativa

Descomptes 

familiars

Cant particular

* Les classes de cant particulars no computen amb aquestes tarifes.

* En cas de confinament es continuaran les sessions de forma telemàtica a través de l'aplicació Zoom. Si una família o alumne decideix no continuar amb aquest format, s'aturarà el cobrament de les quotes mensuals, amb la possibilitat de reincorporar-se al reprendre el curs presencial.

Tarifes Ferran Casablancas

Nova solució COVID!

Tenim una nova opció de pagament:

FÓRMULA: 1 pagament de 20€  el primer mes, i 7 quotes mensuals de 40€ de novembre 2020 a maig 2021.

En cas de confinament es continuaran les sessions de forma telemàtica, a través de l'aplicació Zoom. Si una família o alumne decideix no continuar amb aquest format, s'aturarà el cobrament de les quotes, amb la possibilitat de reincorporar-se al reprendre el curs presencial.

Modalitats de pagament

 • En efectiu

 • Amb tarja

 • Per transferència o ingrés al següents números de compte:

ES91 0182 8181 1102 0224 2714

* En cas de fer pagament per ingrés o transferència, no oblideu identificar-lo:

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE i TALLER AL QUE PERTANY.

Alguns aclariments

 • Per poder assistir a classe, 

 • Optar a les audicions

 • Participar a les mostres... cal estar al dia amb els pagaments

ES09 0081 0195 7700 01522159

 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • YouTube - White Circle

C/. Marià Aguiló, 22 - Sabadell - Tel. 622 22 68 95

© 2017 by TEATRE D'INSOMNI.  Proudly created with Wix.com