INSCRIPCIÓ TALLER ESTIU 2020
La inscripció és només un formulari per recollir les teves dades, i no et compromet amb l'escola. La matrícula es farà efectiva només, un cop realitzat el pagament dels 50€ de reserva de plaça.
Indica en quina opció estàs interessada o interessat:

INFANTIL

PREU QUINZENA: 175€

AMB DESCOMPTE COVID: 150€

PREU TOTAL MES: 350€ 

AMB DESCOMPTE COVID: 300€

JOVE - ADULT

PREU TOTAL CURS: 150€ 

AMB DESCOMPTE COVID: 120€

DESCOMPTE FAMILIAR PER PARES I GERMANS!!! DEMANA INFORMACIÓ

MÈTODES DE PAGAMENT

Efectiu - Tarja - Transferència o ingrés al següent número de compte:

* En cas de fer pagament per ingrés o transferència, no oblideu identificar-lo:

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE i TALLER AL QUE PERTANY.

ES91 0182 8181 1102 0224 2714

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals, i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informem que les dades personals recollides en aquest formulari, s'incorporaran al la base de dades de Reserves, el responsable del qual és Insomni Playteatre SL - CIF B67510545. Les vostres dades es tractaran amb l'única finalitat d'informar-vos de les activitats de l'escola, o de qualsevol informació necessària per als alumnes. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d'adjuntar una fotocòpia del vostre DNI a: teatredinsomni@gmail.com Acceptar per continuar amb la reserva.

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle

C/. Marià Aguiló, 22 - Sabadell - Tel. 622 22 68 95

© 2017 by TEATRE D'INSOMNI.  Proudly created with Wix.com