INSCRIPCIÓ TALLER ESTIU 2020
La inscripció és només un formulari per recollir les teves dades, i no et compromet amb l'escola. La matrícula es farà efectiva només, un cop realitzat el pagament dels 50€ de reserva de plaça.
Indica en quina opció estàs interessada o interessat:

INFANTIL

PREU QUINZENA: 175€

AMB DESCOMPTE COVID: 150€

PREU TOTAL MES: 350€ 

AMB DESCOMPTE COVID: 300€

JOVE - ADULT

PREU TOTAL CURS: 150€ 

AMB DESCOMPTE COVID: 120€

DESCOMPTE FAMILIAR PER PARES I GERMANS!!! DEMANA INFORMACIÓ

MÈTODES DE PAGAMENT

Efectiu - Tarja - Transferència o ingrés al següent número de compte:

* En cas de fer pagament per ingrés o transferència, no oblideu identificar-lo:

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE i TALLER AL QUE PERTANY.

ES91 0182 8181 1102 0224 2714

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals, i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informem que les dades personals recollides en aquest formulari, s'incorporaran al la base de dades de Reserves, el responsable del qual és Insomni Playteatre SL - CIF B67510545. Les vostres dades es tractaran amb l'única finalitat d'informar-vos de les activitats de l'escola, o de qualsevol informació necessària per als alumnes. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d'adjuntar una fotocòpia del vostre DNI a: teatredinsomni@gmail.com Acceptar per continuar amb la reserva.

La teva inscripció s'ha enviat amb èxit! 

Rebràs un mail de confirmació amb tota la Informació.

Sobretot confirma que el teu servidor no el deriva a la carpeta de "correu no desitjat", o a alguna poc habitual.